- Określanie możliwości technicznych,
- optymalizacja ekonomiczno-energooszczędna,
- określanie możliwości prawnych,
- analizy do Decyzji o warunkach zabudowy,

- mapy do celów projektowych,
- badania geotechnicze gruntu,

- ekspertyzy i inwentaryzacje,

- koncepcje architektoniczne,

- obsługa: urzędy, konserwator,

- wielobranżowe projekty budowlane,

- SANEPID, BHP, PPOŻ, ZUD,

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wielobranżowe projekty wykonawcze,

- projekty aranżacji wnętrz,

- nadzór autorski na budowie,

- kosztorysy, przedmiarów robót.

 

Oferta dla Klientów Poleć znajomemu

Nasza pracownia architektoniczna funkcjonuje nieprzerwanie od roku 2005. Od tego czasu zrealizowaliśmy wiele projektów budynków, które dotyczyły obiektów nowoprojektowanych jak również przebudów, rozbudów, zmiany funkcji budynków istniejących.     
    Nasze doświadczenia dotyczą również tematów skomplikowanych z punktu technicznego jak i formalno-prawnego. Posiadamy listy referencyjne, świadczące o rzetelnym oraz terminowym wykonaniu prac.

Zakres naszych usług obejmuje: 

 • analizy działki budowlanej,
 • doradztwo w zakresie możliwości technicznych i prawnych planowanych inwestycji,
 • opracowane analiz i koncepcji na potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
 • pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych,
 • pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu,
 • ekspertyzy i inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków,
 • koncepcje architektoniczne w oparciu o wytyczne inwestora, przepisy prawa, normy budowlane,
 • obsługa w zakresie spraw urzędowych poprzedzających projekt oraz w trakcie trwania projektu,
 • przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami władz lokalnych,
 • wszelkie uzgodnienia – SANEPID, BHP, PPOŻ, Konserwator zabytków, ZUD,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i projektów aranżacji wnętrz,
 • nadzór autorski na budowie,
 • opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej odbioru robót.

 W celu przedstawienia konkretnej oferty prosimy o przesłanie szczegółowych informacji o planowanej inwestycji.

 
następny artykuł »

Wizyt